Portretrecht en de AVG - Blogs - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Portretrecht en de AVG

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: portretrechtAVG

Het portretrecht is een belangrijk privacyrecht. Het Nederlandse portretrecht is geregeld in de Auteurswet. Iemand die herkenbaar staat afgebeeld op een foto of andere kunstuiting kan zich verzetten tegen openbaarmaking van zijn portret. Onder herkenbaar wordt niet alleen het gezicht van de geportretteerde verstaan, maar ook lichaamshouding of de omgeving waarin de geportretteerde is afgebeeld kan een rol spelen. Een persoon die van de achterkant wordt gefotografeerd kan herkenbaar zijn. Ook in die gevallen is sprake van het portretrecht. Het portretrecht wordt geregeld in de artikelen 20 en 21 van de Auteurswet. Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er op het gebied van portretrecht het een en ander gewijzigd.  

Hoe zit het?
Als je voor de invoering van de AVG (op 25 mei 2018) op je website of een ander communicatiemiddel een afbeelding met daarop een herkenbaar persoon publiceerde, diende je rekening te houden met het portretrecht van de geportretteerde (en uiteraard het auteursrecht van de maker).

Als er sprake was van een foto in opdracht dan moest de geportretteerde zelf toestemming voor publicatie geven. Als er geen toestemming was gegeven dan kon de geportretteerde bezwaar maken tegen het gebruik van de foto, en wel op twee gronden, namelijk op grond van een privacybelang of op grond van de verzilverbare bekendheid (financieel of commercieel portretrecht).

Als een portret niet in opdracht was gemaakt kon de geportretteerde zich met een beroep op een 'redelijk belang' verzetten tegen publicatie. Sinds de invoering van de AVG is het privacydeel uit het portretrecht gelicht en overgeheveld naar de AVG. Een portretfoto wordt gezien als een persoonsgegeven. Als de portretfoto gemaakt wordt om iemand te kunnen identificeren is het zelfs een bijzonder persoonsgegeven. Voor het maken en publiceren van een portretfoto heb je volgens de AVG een grondslag en een gerechtvaardigd doel nodig. Zonder deze twee zaken mag je persoonsgegevens niet zomaar verwerken of openbaar maken.

Een uitzondering op de bescherming van de privacy, zowel daar waar het de Auteurswet als de AVG betreft, geldt voor foto's die gepubliceerd worden met een journalistieke, wetenschappelijke, artistieke of literaire reden. In dat geval mogen portretfoto's gewoon gebruikt worden.

Portretrecht van werknemers
Ook een foto (of filmbeeld) die gemaakt is van een werknemer kan als een persoonsgegeven worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat de foto (of film) niet gepubliceerd mag worden zonder de toestemming van deze werknemer. Daarbij is ook nog eens de AVG van toepassing, wat inhoudt dat de werknemer te allen tijde zijn of haar toestemming kan intrekken en dat hij/zij recht heeft de foto's te laten verwijderen uit de databestanden van de werkgever.

Je kunt met een werknemer (of bijvoorbeeld vrijwilliger of stagiair) een zogenaamde 'overeenkomst portretrecht' afsluiten, waarbij je vastlegt voor welke doeleinden de foto of film gebruikt mag worden) waarbij tevens wordt vermeld voor welke duur de toestemming geldt, of er sprake zal zijn van naamsvermelding en of de geportretteerde recht heeft op een vergoeding. Door zo'n overeenkomst af te sluiten doet de geportretteerde expliciet afstand van zijn of haar portretrechten, maar besef dat diegene daarmee geen afstand doet van zijn of haar rechten op grond van de AVG. Die rechten kunnen verstrekkende gevolgen hebben; als iemand namelijk niet meer afgebeeld wenst te worden en daarbij een beroep doet op de AVG, moet de werkgever dit honoreren, en de betreffende foto of de film(beelden) verwijderen.

Foto's van personen
Foto's en video's waarbij personen herkenbaar in beeld zijn, zijn zoals we hierboven al hebben uitgelegd persoonsgegevens. Als je beeldmateriaal wilt publiceren van een iemand van 16 jaar of ouder, dan moet diegene  daarvoor zelf toestemming geven. Is de geportretteerde jonger dan 16 jaar? Dan is  toestemming nodig van zijn of haar ouders.

Je moet, volgens de AVG, voor de publicatie van het beeldmateriaal kunnen aantonen dat je geldige toestemming hebt van geportretteerden of hun ouders. Dit is onderdeel van je verantwoordingsplicht. Bovendien moet je er rekening mee houden dat het voor de geportretteerden en/of hun ouders net zo makkelijk moet zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het is om de toestemming te geven.

Daarnaast is het belangrijk om (extra) maatregelen te treffen om de privacy te beschermen. Beelden dienen beveiligd te worden tegen misbruik. Bovendien moet je kunnen aantonen dat je voldoende technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om het beeldmateriaal te beschermen.

Grondslag
Om persoonsgegevens te mogen verwerken (zoals het archiveren en publiceren van foto's) heb je onder andere een grondslag en een gerechtvaardigd doel nodig.

Een fotograaf zal meestal de grondslag 'gerechtvaardigd belang' gebruiken. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van de fotograaf en het privacybelang van de geportretteerde. Een fotograaf mag portretten maken als hij/zij daarmee het privacybelang van de geportretteerde niet schaadt. Als er gewerkt wordt in opdracht van de geportretteerde zelf dan is de grondslag veelal 'noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst'. Een derde grondslag is de 'toestemming'. Je kunt altijd vragen om toestemming voor het maken en publiceren van de foto. Onder de AVG dient die toestemming overigens wel geregistreerd te worden.

Waar moet de toestemming aan voldoen?
Bij geldige toestemming moet elke twijfel zijn uitgesloten. De toestemming moet aan drie voorwaarden voldoen:
  • De toestemming moet vrij en niet onder druk gegeven zijn.
  • De toestemming moet ondubbelzinnig zijn. Het moet dus volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend.
  • De toestemming moet zijn gevraagd voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Bijvoorbeeld om met behulp van de foto's en/of video's op de website of in je nieuwsbrief verslag te doen van een bepaalde activiteit of evenement.

Je kunt er voor kiezen om in 1 keer toestemming te vragen voor de publicatie van beeldmateriaal voor meerdere activiteiten/aangelegenheden. Deze toestemming moet wel voldoen aan de drie hierboven beschreven voorwaarden.

Foto's gemaakt tijdens evenementen
De meeste foto's worden niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt. Een fotograaf kan tijdens een evenement of bijeenkomst foto's maken. Dit soort foto's mogen gepubliceerd worden, tenzij dit een redelijk belang van de geportretteerde schendt. Dit is te distilleren uit de wet, artikel 21 van de Auteurswet stelt: 'Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.'. Dit houdt in dat de geportretteerde een 'redelijk belang' moet kunnen inroepen tegen de publicatie.

Portretten in een sfeer van naakt, erotiek of een anderszins compromitterende of aanstootgevende context waarvoor de geportretteerde geen toestemming heeft gegeven, leveren eigenlijk vrijwel altijd een redelijk belang op. In zo'n geval kan er door degene die het portret heeft gepubliceerd zelden met succes een beroep gedaan worden op vrijheid van meningsuiting/persvrijheid.

Als het onschuldige foto's zijn, is er meestal geen probleem en kun je de foto's gewoon publiceren. Als iemand niet hoefde te verwachten dat er op een bepaalde plek of in een bepaalde situatie foto's gemaakt zouden worden, hebben ze al snel een redelijk belang tegen publicatie. Als iemand zich tijdens een evenement even terugtrekt in een hoekje, hoeft die persoon er niet op te rekenen dat er daar foto’s van hem of haar gemaakt worden. Doe je dat toch dan kan zo iemand zich met succes beroepen op zijn privacyrecht. Belangrijk is ook dat je de context niet verandert omdat dat ook kan zorgen voor een redelijk belang van de geportretteerde.

Om problemen te voorkomen is het verstandig om bij het aanmeldformulier voor evenementen en activiteiten een zin op te nemen waarbij je toestemming vraagt voor het gebruik van foto's die gemaakt zullen worden tijdens het betreffende evenement. Mensen die echt niet gefotografeerd willen worden zou je een 'niet fotograferen' button of iets dergelijks kunnen geven. Daarmee is het voor de fotografen bij een evenement (en verwerking van de foto's na afloop) duidelijk dat diegene niet wil dat zijn of haar foto gebruikt wordt.

Je kunt op het entreekaartje van een evenement ook een tekst opnemen waarin je verwijst naar de algemene voorwaarden van het evenement en stelt dat door de aankoop van een kaartje voor het evenement de bezoeker akkoord gaat met de algemene voorwaarden van een evenement (waar je dan in opneemt dat de organisatie foto's van bezoekers mag maken voor veiligheids- en publicitaire doeleinden).

Toevallige portretten
Stel je maakt een foto tijdens een opendag of evenement waarop grote groepen mensen staan, of mensen die 'toevallig' in beeld komen? Dit soort portretten vallen niet onder persoonsgegevens. Dat komt omdat je in zo'n geval te veel moeite zou moeten doen om te achterhalen wie die personen zijn. Volgens de toelichting bij de wet dien je geen onevenredige inspanning te hoeven leveren om die personen te identificeren. Zo’n soort foto valt onder de noemer journalistiek (= vrijheid van meningsuiting) en mag dus gewoon gebruikt worden als afbeelding bij een verslag van het evenement. Maar als je die foto vervolgens wilt gebruiken voor andere doeleinden dan moet je goed nagaan of je daarmee het privacyrecht van de geportretteerde niet schaadt.

In alle gevallen dienen de belangen van de publicatie en de geportretteerde(n) afgewogen te worden. Als het gaat om nieuws en verslaglegging van gebeurtenissen op de openbare weg dan valt dit onder de vrije meningsuiting. Ook als het bij verslaggeving in de vorm van publicatie van een portretfoto gaat. Het is voor een geportretteerde lastig om een privacybelang in te roepen tegen zo'n soort publicatie. Het gaat in zo'n geval om de afweging van privacybelang van de geportretteerde tegen de nieuwswaarde van de publicatie.

Concluderend
Als de exacte letter van de AVG gevolgd zou worden dan is het voor organisaties en zelfstandigen vrijwel onmogelijk geworden om te communiceren via website en social media. Gelukkig ligt het in de praktijk iets genuanceerder. Wel is het aan te raden om voordat je over gaat tot plaatsing van foto's (of filmbeelden) te beoordelen of de afbeelding gepast is. Mocht iemand desondanks bezwaar maken tegen de publicatie van zijn of haar foto dan is het verstandig daar correct naar te handelen en de betreffende foto te verwijderen. Als je je echter aan de basisregels houdt zal je niet snel in (privacyrechterlijke) problemen komen.

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of wil je meer weten over dit onderwerp? mail naar info@advies-balie.nl


9 Opmerkingen
2021-07-01 20:17:08
Pandora Charms
Adidas Store
Pandora Bracelets
Pandora
Pandora Jewelry
Yeezy
Nike Outlet Store
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Goyard Handbags
Nike Outlet
Adidas
Balenciaga Shoes
Shoes Adidas
Nike Shoes
Air Jordan 1 Mid
Pandora Jewelry
Balenciaga Shoes
Nike Shoes For Women
Pandora Jewelry
Nike Outlet
Adidas Sale
Moncler Coats
Asics Shoes
Pandora
Pandora Charms
Nike Outlet Online
Adidas Website
Pandora Jewelry Outlet
Pandora Jewelry
Adidas Shoes
Adidas Women's Shoes
Balenciagas
Moncler Outlet
Asics Sneakers
Nike Shoes
Jordan 1 Dior
Adidas Running Shoes
Nike Canada
Nike Air Jordan 1 Retro
Jordans 1
Jordan Retro 1 High OG
Pandora Jewelry
Pandora Bracelet
Nike UK
Adidas Shoes Canada
Asics Running Shoes Women
Adidas Canada
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Pandora Jewellery
Asics Gel-Kayano
Balenciaga Sneakers Outlet
Pandora Jewelry Outlet
Yeezy 350
Pandora Charms
Pandora Bracelets
Air Jordan 1 Retro
Nike Canada Online Shopping
Yeezy
Jordan 1 High
Nike Running Shoes
Pandora Charms Outlet
Ferragamo Belt
Pandora Charms Sale Clearance
Ferragamo Shoes
Moncler Sale
Pandora Jewelry
Ferragamo Belt
Pandora Charms
Moncler Coat
Pandora Jewelry
Pandora Charms Outlet
Pandora
Pandora Jewelry
Pandora Rings Official Site
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Men's Shoes
New Nike Shoes
Asics Shoes
Moncler Jackets Men
NMD
Moncler Sale
Pandora Charms
Jordan 1 High
Nike
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Pandora Jewelry
Nike Shoes
Pandora Outlet
Air Jordan 1 Low
Cheap Jordans Wholesale
Jordan 1 Retro
Cheap Adidas
Puma Outlet
Pandora Outlet
Salvatore Ferragamo Shoes
Wholesale Jordan
Adidas Shoes Men
Nike Shoes Men
Moncler Jacket
Cheap Moncler
Pandora Charms
Wholesale Jordan Shoes From China
Nike Shoes Women
Nike Canada
Pandora Charms
Cheap Basketball Shoes
Yeezy
Adidas Sneakers Men
Pandora Jewelry Official Site
Balenciaga Shoes
Nike Canada Outlet
Nike Store
Pandora Charms
Moncler Jacket
Cheap Nike Jordan Shoes
Balenciaga Sneakers
Balenciaga Triple S Sneakers
Pandora Charms
Ferragamo Shoes
Pandora Jewelry
Nike Sneakers
Air Jordan 1 Low
Nike Shoes
Nike Shoes Canada
Asics Outlet
Pandora Charms Bracelets
Pandora Jewelry
Nike Canada
Jordan One
Pandora Official Site
Pandora Rings
Pandora Bracelet
Air Max 270 Men
Adidas Shoes
Goyard Bags
Pandora
Pandora Jewelry
Nike Sneakers For Women
Asics Outlet
Jordan 1s
Nike Sneakers For Men
Pandora Charms
2021-07-16 10:16:53
Asics Outlet Online
Nike Canada
Pandora Jewelry
Pandora Charms
Air Jordan 1 Retro
Moncler Outlet
Asics
Pandora
Wholesale Jordan
Moncler Jacket For Men
Air Jordan One
Adidas Canada Online
Nike Shoes Men
Nike
Moncler Jackets Outlet
Adidas Trainers Sale
Asics Shoes Women
Nike Outlet
Air Jordan 1
Nike Women Shoes
Nike Shoes Men
Nike Air Jordans 1
Ferragamo Belt
Adidas Outlet
Pandora Outlet
Pandora Outlet
Pandora Charms
Nike Canada Online
Air Jordan 1 Retro
Nike Store UK
Moncler Coat
Pandora Jewelry
Salvatore Ferragamo Belt
Jordan Retro 1
Yeezys
Ferragamo
Jordan 1 Lows
Goyard Handbags Outlet
Mens Adidas Shoes
Nike
Nike Sneakers For Men
Adidas Shoes Women
Pandora Rings
Pandora Jewelry
Nike Shoes Canada
Balenciaga
Pandora Jewelry 70% Off Clearance
New Nike Shoes
Yeezy
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry Store
Basketball Shoes
Men's Nike Shoes
Pandora Charms
Jordan 1 Mid
Moncler Sale
Pandora
Adidas Shoes
Nike Outlet
Nike Outlet Store
Jewelry Pandora
Nike Canada
Ferragamo
Pandora Jewelry Outlet
Pandora Charms
Pandora Jewelry Official Site
Nike Air Max 720
Cheap Adidas Shoes
Pandora Outlet
Balenciaga
Asics Running Shoes Women
Pandora Charms
Pandora Bracelets Clearance
Pandora Bracelets
Shoes Nike
Pandora Jewelry
Adidas
Air Jordan 1 Low
Yeezy 350
Pandora Rings
Nike Store
Pandora Official Site
Adidas Website
Air Jordan 1 Dior
Adidas Sneakers
Nike Outlet
Nike Sneakers For Women
Pandora Outlet
Moncler Coats Outlet
Cheap Nike Shoes
Pandora Jewellery
Balenciaga Sneakers Sale
Triple S Balenciaga
Pandora Jewellery
Moncler Factory Outlet
Nike Outlet Store
Nike Canada Online
Pandora Jewelry Bracelets
Asics Sneakers
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Jewelry Official Site
Pandora Charms Sale Clearance
Yeezy
Nike Air Jordan 1 Retro
Pandora
Pandora Jewelry
Moncler Outlet
Pandora
Wholesale Jordan
Adidas Shoes
Balenciaga Shoes
Balenciaga
Cheap Moncler
Wholesale Jordans
Pandora Jewelry Official Site
Asics Shoes
Adidas Running Shoes
Wholesale Jordan Shoes
Nike Shoes Women
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora Charms Sale Clearance
Adidas Clearance Sale
Pandora Black Friday
Air Jordan 1 High
Pandora Charms Jewelry
Pandora Jewelry
Jordan 1's
Pandora Jewelry
Pandora Jewelry
Asics Gel-Kayano
Nike Snkrs Canada
Pandora Charms Sale Clearance
Pandora Charms
Pandora Outlet
Ferragamo Shoes Men
Adidas Shoes
Nike Running Shoes Sale
Balenciaga Shoes Women
Goyard Bags Outlet
Puma Shoes
NMD
Nike Canada
Pandora Outlet
Pandora Outlet
Pandora Charms
2022-01-20 21:57:52
Balenciaga
Nike Air Max 95
Air Max
Nike Shoes
Adidas NMD
Nike Air Jordan
Louboutin Shoes
Nike Shoes On Sale
Jordans Retro
Jordan Sneakers
Jordan Retro 12
Moncler Outlet
Jordan Retro
Jordan 13s
Hermes Birkin Bag
Pandora Ring
Pandora Official Site
Nike Air Force
Red Bottom Shoes
Jordan Shoes
Jordan Shoes For Men
Ferragamo Outlet
James Harden Shoes
Moncler Outlet
Nike Factory
Nike Huarache
GGDB
New Jordans
Louboutin shoes
Jordan 11 Red
Pandora Jewelry
Air Jordans
Golden Gooses Sneakers Sale
Ferragamo
Jordans Sneakers
Air Jordan
Jordan Retros
Golden Goose For Sale
Kanken Backpack
Jordan Retro 11
Sneakers GGDB
Pandora Ring
Jordan 11
Nike Shoes For Men
Outlet Moncler
Moncler Store
Pandora
Nike Shoes
Pandora Charms Canada
Air Force 1
Harden vol 1
Golden Goose Shoes
Air Jordan 6 Retro
Nike Shoes
Air Jordan Retro
Air Max 98
Jordan 1 Retro
Air Max 2018
Jordan 11 For Sale
Pandora Jewelry
Red Bottoms Louboutin
Pandora Charms
Air Jordan 4 Retro
Moncler Vest
Air Jordan
Jordan 9
Jordans 11 Retro
Jordan 12 Retro
Jordan Retro 12
GGDB Shoes
Fitflops Sale Clearance
Kyrie Irving Shoes
Jordan Retro 6
Air Jordan 5
Mens Nike Shoes
Golden Goose Sneakers
Pandora
Women Nike Shoes
Air Jordan 11
Jordan Retro 11
Jordan 4
Jordan 6
Jordan 10
Air Jordan 5 Retro
Jordan 11 Win Like 96
Jordan Sneakers
Yeezys
Soccer Cleats
Golden Goose Outlet
Nike Website
Nike Outlet Store Online Shopping
Yeezys
Jordans 4
Air Jordan 12 Retro
Yeezy
Jordan Shoes For Men
Air Jordan Sneakers
Air Jordan 11
Pandora Jewelry
Nike Air Max 90
Golden Goose Shoes
Pandora Jewelry
Red Bottom Shoes
Valentino Shoes
Jordan 3 Retro
Jordan 11
Moncler Jackets For Men
Jordan 11s
Nike Snkrs
Nike Air Max 270
Sneakers Golden Goose
New Jordans 2021
ECCO Shoes
Jordan 8
Nike Outlet Store
Golden Goose Outlet
Moncler Jackets Outlet
Nike Factory
Air Jordan 14
Air Jordan 4 Retro
Adidas Yeezy
Jordan 5s
Jordan 11's
Jordan 3s
Moncler
Fitflop Sandals Clearance
Nike Outlet
Moncler Jacket
Golden Goose Mid Star
Triple S Balenciaga
Pandora
Pandora Bracelets
Adidas Yeezy
Adidas NMD R1
Adidas Yeezy Boost 350
Cheap Jordan Shoes
2022-07-17 01:05:22
Nike Shox For Women
Ferragamo Shoes
Nike Running Shoes For Men
Lebrons Shoes
Nike Sneakers Sale
Womens Nike Shoes
Moncler UK
Nike Cortez
Yeezy
Nike Shoes For Kids
Christian Louboutin Shoes
Nike Lebron 16
Jordans Shoes
Nike Shoes For Men Basketball
Nike Outlet Store
Adidas NMD R1
Nike Factory Outlet
Nike Sneakers For Men
Nike Shoes
Air Jordan Retro
Sneakers Website
Christian Louboutin Shoes
Air Jordan 13 Retro
Pandora Bracelets Charms
Cheap Nikes
Basketball Shoes
Nike Factory Outlet
Pandora Necklace For Women
Lebron 17
Nike Outlet Online
Christian Louboutin Sale
Nike Running Shoes For Men
Christian Louboutin Shoes Outlet
Louboutin Heels
Jordan Kids
Adidas Yeezys
Nike Presto
Ferragamo
Nike Outlet Store
Cheap Nike Shoes
Pandora Outlet
Nike Factory
Adidas Ultra Boost
Nike Running Shoes
Pandora Necklace
Nike Shoes
Nike Zoom
Vans Outlet
Adidas NMD
Red Bottom Shoes For Women
Jordan Sneakers
Nike Clearance Store
Louboutin Outlet
Nike Sneakers
Kyrie Irving Shoes
Nike Outlet Online
Pandora Charms
Pandora Charms
Nike Clearance Store
Yeezy Boost
Nike 720
Christian Louboutin Sale
Pandora Sale
Christian Louboutin shoes
Nike Outlet
Christian Louboutin Shoes
Pandora Jewelry Official Site USA
Salvatore Ferragamo
Jordan Retro 11
Nike Store
Nike Outlet
Air Force 1 High
Nike Clearance
Air Max 720
Air Jordans
Lebron James Shoes
Valentino
Lebron 16
Jordan 11 Blue
Nike Outlet
Yeezy Boost 750
Nike Air More Uptempo
Yeezy
Nike Store
Nike Outlet Store Online Shopping
Pandora Charms
Jordans Sneakers
Adidas Ultra Boost
Christian Louboutin UK
Yeezys
Nike Air Max 270
Red Bottom Shoes
Nike Shoes
Air Max 98
Christian Louboutin Outlet
Nike Air Max 270 Womens
Nike Free Rn 2019
Nike Cyber Monday 2020
Nike Air Max 98
New Nike Shoes 2019
Pandora Canada
Nike
Nike Outlet
Air Force 1
Nike Metcons
Fjallraven Kanken Backpack
Nike Air Max 95
Louboutin Shoes
Pandora
Nike Yeezy
Pandora Ring
Nike Air Force
Yeezy Boost 350
Pandora Charms
Golden Goose
Pandora Jewelry
Nike Shoes For Men
Kevin Durant Shoes
Stan Smith Adidas Sneakers
Kanken Backpack
Nike Shoes
Adidas Sneakers
Air Force Ones Nike
Cheap Yeezys
Nike Air Zoom Pulse
Air Jordan Retro
Nike Clearance
Louboutin Outlet
Nike Air Huarache
Pandora Charms
Nike Air Max
Nike Outlet Store
New Shoes
Pandora Bracelets For Women
New Air Max 2019
Adidas Yeezy
Nike Outlet Store Online Shopping
Yeezy 500
Red Bottom Shoes For Women
Asics Outlet
Pandora
Kyrie Irving Shoes
2022-08-08 06:15:49
Air Force 1 Shoes
Cheap Womens Nikes
Jordans 34
Christian Louboutin
Wholesale Jerseys China
Nike Zoom
Cheap Jordans Wholesale
Nike Sandals
Air Jordan 33
Nike Wholesale Dealer
Nike Wholesale
Jordan 1
Air Force 1
Wholesale Shoes
Wholesale Nike Shoes
Adidas Outlet
Nike Store
Jordan 6
Nike Store
Wholesale Adidas Sneakers
MLB Jerseys
Jordan 2s
Jordan 18
Cheap Soccer Jerseys
Nike Outlet Store Online Shopping
Adidas Shoes For Men
Nike Outlet
Air Jordan 21
Nike Off White
Nike
Jordan 12
Nike Womens Shoes
Nike Factory Outlet Store Online
Adidas Yeezy 700
Wholesale Adidas
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Nike Store
Nike Metcon
Nike Clearance
Nike Air Max 270
Wholesale Jordans
Air Max 95
Cheap Jordan Shoes For Women
Jordan 33
Air Max 720
Nike Blazers
Retro 12
Pandora Jewelry
Wholesale Nike Shoes
Rings Pandora
AJ1
Nike Roshe
Adidas Yeezy
Air Force 1s
Air Jordan 26
Cheap Jordans
Air Jordan 13
Nike
Wholesale Jordans From China Factory
Pandora Bracelet
Jordans 32
NMD
Nike Shoes
Air Max
Pandora
Jordans 29
Jordan 33
Nike Outlet Store
Air Force 1
Air Jordan Shoes
Jordans 28
Jordan Retros
Cheap Jordans Free Shipping Wholesale
Nike Wholesale
Nike Air Jordan Shoes
Nike Outlet
Nike Air Foamposite
Nike Running Shoes For Men
Jordans 2021
Wholesale Jordans
Wholesale Nike Shoes
Nike Jordan 1
Nike Wholesale
NHL Jerseys
Toddler Jordan
Huaraches
Jordan 22
Nike Shoes For Women
Nike Air Max 97
Nike Canada
Nike Huaraches
Jordan 31
Nike Running Shoes For Women
Jordan 14
Jordan 23
NFL Shop
What The Jordan 5s
Lebron Shoes
Air Jordan 11 Retro
Jordan 27
Nike Outlet Online
Nike Air Force 1
Adidas Outlet Store
Pandora Rings
Nike Outlet Store
Nike Zoom
Nike Running Shoes For Women
Jordan 4
Jordan 16
New Nikes
Nike Factory Store
NHL Shop Canada
Michael Jordan Shoes
Jordan 11
Nike Shoes
Pandora Charms
Jordans 25
Nike Huarache
Jordans 12
Pandora Jewelry
Kids Jordans
Nike Shoes For Men
Adidas Shoes
Jordans 19
Jordans 24
Nike Free Rn 2019
Jordan 17
Dior Jordans
MLB Jerseys
Pandora Jewelry
Raptors Jersey
Nike Foamposite
Nike Dunk
Jordan 30
Jordan 35
Pandora Jewelry Official Site
Jordan 20
Christian Louboutin Outlet
Jordan 11 Low
Jordans 13
Nike Air Force 1 Men
Nike Outlet Store Online Shopping
Air Max
Cheap Nike Shoes
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Uptempo
Nike Sneakers
Nike Black Friday Deals 2019
Jordan 11 Concord
Fjallraven Kanken Backpack
Jordan 15
Nike Shox Women
Pandora Rings Official Site
Nike 270
Air Jordan


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu