Algemene voorwaarden - Blogs - Advies-balie

Advies-balie
voor (juridisch) advies
en praktische ondersteuning
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Advies-balie
Gepubliceerd door in Algemeen ·
Tags: algemenevoowaarden

Een eenvoudige manier om (juridische en/of financiële) risico's te voorkomen en/of te beperken: gebruik algemene voorwaarden

Niemand kan in de toekomst kijken en wat een goede klant of afnemer lijkt te zijn kan, als het op betalen aankomt, toch niet zo'n goede klant blijken te zijn. Ondernemen betekent weliswaar dat je (soms) risico's moet nemen, maar je kunt juridische en financiële risico's op een relatieve eenvoudige én betaalbare manier beperken en/of voorkomen. Dit doe je door algemene voorwaarden op te (laten) stellen. Via internet zijn er talloze 'gratis' algemene voorwaarden te vinden, maar wees gewaarschuwd. Dit soort standaard algemene voorwaarden bieden veelal onvoldoende bescherming. Algemene voorwaarden moeten passen bij de bedrijfsvoering en bij de aard van je onderneming. Het maakt uit of je producten of juist diensten levert, of je aan consumenten en/of aan ondernemers levert, of je zaken doet met het buitenland of bijvoorbeeld dat je via een webshop je diensten of producten aanbiedt. Het is verstandig om de algemene voorwaarden op te laten stellen door iemand die er verstand van heeft. Op die manier krijg je voorwaarden die zijn gebaseerd op jouw onderneming en de wijze waaronder jij je dienst of product wilt leveren. Algemene voorwaarden zijn niet alleen verstandig voor grote ondernemingen, ook voor ZZP-er's is het verstandig om te werken met algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden hebben vaak een andere naam; leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, garantiebepalingen, etc. Al hebben ze een andere naam, het blijven algemene voorwaarden.

Wederzijdse rechten en plichten
Het gaat in algemene voorwaarden om de wederzijdse rechten en plichten van zowel jou, als ondernemer, als die van je afnemer ('wederpartij'). Die regels maken onderdeel uit van de overeenkomst die je aangaat en regelen bepaalde specifieke zaken die verband houden met de levering van goederen en/of diensten. Het moet daarbij gaan om algemene bedingen, kernbedingen mogen er niet in opgenomen worden. Een kernbeding is een beding dat van een zo wezenlijke betekenis is voor de overeenkomst dat die zonder dat beding niet tot stand zou zijn gekomen. Die kernbedingen neem je op in de offerte, opdrachtbevestiging of andersoortige overeenkomst. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de prijs van een artikel of dienst. In de algemene voorwaarden staan de algemene bepalingen die voor elke overeenkomst die je aangaat van toepassing is. Bij algemene bedingen moet je denken aan de leveringsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, garanties en exoneraties, de klachtenprocedure etc.

In het algemeen
Er zijn bepalingen die in de meeste algemene voorwaarden worden opgenomen. Bijvoorbeeld bepalingen die ingaan op:
  • De offerte (de geldigheidsduur van een offerte, vrijblijvend of juist niet, etc.);
  • Het transport (voor wie zijn de kosten voor het transport, hoe zit het met de verzekering, wie betaalt de invoerrechten, etc.);
  • Het eigendomsvoorbehoud (het eigendom gaat pas over na volledige betaling, etc.)
  • De levertijd (wat is de standaard levertijd, uitzonderingen, overmacht, etc.);
  • De afwikkeling van geschillen (gang naar de rechter, arbitrage of geschillencommissie, etc.);
  • De betalingsvoorwaarden (betalingstermijn, wettelijke rente, incassokosten etc.);
  • De klachtenprocedure (waar kan men terecht met een klacht, voorwaarden, etc.);
  • Garantie (wordt er garantie gegeven, onder welke voorwaarden, etc.);
  • Aansprakelijkheid (het beperken van de aansprakelijkheid, hoogte schadevergoeding, etc.).

Algemene voorwaarden in het BW
Titel 5, afdeling 3 in het Burgerlijk Wetboek Boek 6 handelt over algemene voorwaarden. Het kan nooit kwaad om die er eens op na te slaan. Jij bepaalt weliswaar de regels die in de algemene voorwaarden worden opgenomen maar er mogen geen onredelijke bepalingen in komen te staan. Zet je er toch zo'n beding in dan kan dit beding worden vernietigd.  Als je met consumenten zaken doet dan moet je bij het opstellen van de algemene voorwaarden rekening houden met de zgn. 'zwarte'- en 'grijze' lijst (resp. art. 6.236 en art. 6.237 BW). Op de zwarte lijst staan bepalingen die je nooit mag opnemen in je voorwaarden, deze worden altijd als onredelijk bezwarend gezien en op de grijze lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend kunnen zijn. Het gaat hierbij om een weerlegbaar vermoeden en jij zult moeten kunnen aantonen dat het beding niet onredelijk bezwarend is (mocht die bewuste bepaling door je afnemer worden betwist). De vernietiging betreft alleen de bepaling die als onredelijk bezwarend is aangemerkt. De andere bepalingen van de algemene voorwaarden blijven van toepassing (althans als zij niet ook vernietigd worden). Ook bij zakelijke overeenkomsten kan één van de partijen stellen dat een bepaalde voorwaarde voor hem onredelijk bezwarend is. Als die voorwaarde op de grijze of zwarte lijst voorkomt zal een rechter sneller geneigd zijn hier in mee te gaan. Dit wordt wel de reflexwerking van deze lijsten genoemd. Of de rechter deze reflexwerking zal honoreren hangt af van de verhouding tussen de partijen. Als een multinational de voorwaarde hanteert, en een ZZP-er klaagt dat die voorwaarde onredelijk bezwarend voor hem is, zal de rechter hierin sneller meegaan dan wanneer het gaat om twee 'gelijkwaardige' contractspartijen.

Ter hand stellen
Waar je rekening mee moet houden is dat er een informatieplicht geldt voor het van toepassing zijn van de algemene voorwaarden. Voor de toepasselijkheid dient de wederpartij een redelijke mogelijkheid te zijn geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Je dient ze 'ter hand te hebben gesteld' of bekend hebben gemaakt waar en op welke wijze hij de algemene voorwaarden kan inzien. Bij een overeenkomst die via elektronische weg tot stand komt is het van belang dat je de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stelt en wel op zo'n wijze dat het voor je wederpartij mogelijk is dat hij deze kan downloaden/op kan slaan. Ook moet je altijd de mogelijkheid bieden dat je de algemene voorwaarden op verzoek toe zult zenden.

Om te zorgen dat jouw afnemer op de hoogte is van je algemene voorwaarden en daarmee instemt kun je de algemene voorwaarden als bijlage bij je offerte versturen of ze bijvoorbeeld op de achterkant van de offerte afdrukken. Het is handig en verstandig om ze ook op je website te plaatsen. Verwijs in je offertes en/of facturen (en dus niet pas bij het versturen van de factuur!) naar de algemene voorwaarden en waar ze te vinden zijn. Gebruik in je offerte en/of overeenkomst een zin waarmee de afnemer zich bekend verklaard met de algemene voorwaarden. Aangezien hij de offerte en/of overeenkomst als geheel zal ondertekenen, stemt hij daarmee ook in met de algemene voorwaarden. Als de voorwaarden niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij 'ter hand zijn gesteld' dan zijn de bedingen vernietigbaar en kun je alsnog in de problemen komen.

Deponeren
Je algemene voorwaarden kun je deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat is niet verplicht, maar wel verstandig. Door deponering zijn ze voor een ieder opvraagbaar, ontleen je er bewijskracht aan en het komt bovendien professioneel over. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Het deponeren van algemene voorwaarden bij de KvK kost 18 euro per kalenderjaar.

Battle of the forms
Soms komt het voor dat zowel jij als je wederpartij elk jullie eigen voorwaarden bij dezelfde overeenkomst wilt gebruiken. Zo zijn er veel ondernemers die hun eigen standaard inkoop- en verkoopvoorwaarden hebben. De (inkoop)voorwaarden van je afnemer zullen niet altijd hetzelfde zijn als jouw (verkoop)voorwaarden. Welke voorwaarden gaan dan voor? dit wordt wel de 'battle of forms' genoemd. De wet stelt dat in principe degene die het aanbod doet (middels een offerte o.i.d.) de algemene voorwaarden mag stellen. De wederpartij staat vrij om die voorwaarden af te wijzen, maar dat houdt niet automatisch in dat daarmee zijn voorwaarden van toepassing zijn. Als je er pas nadat de overeenkomst tot stand is gekomen komt achterkomt dat zowel jij als de wederpartij er vanuit gingen dat je eigen voorwaarden van toepassing zouden zijn dan zijn in principe de algemene voorwaarden die in de overeenkomst genoemd zijn van toepassing. De enige uitzondering betreft hetgeen in art. 6:225 lid 3 BW wordt beschreven: 'Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen'. Het is verstandig, ter voorkoming van latere discussies, om in je algemene voorwaarden een clausule op te nemen waarbij je stelt dat 'In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële afnemer (koper) voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.'

Belangrijk
Algemene voorwaarden kunnen veel problemen voorkomen. Het is belangrijk om een set voorwaarden te gebruiken die alle mogelijke onduidelijkheden wegneemt en waarmee je juridische en financiële risico's op een relatieve eenvoudige én betaalbare manier beperkt en/of kunt voorkomen.

Dus?!
Werk jij al met algemene voorwaarden? Ja? Heel verstandig! Besef wel dat het erg belangrijk is om de algemene voorwaarden regelmatig te checken en/of te laten beoordelen of ze nog up-to-date zijn. Sinds het opstellen kunnen er wijzigingen zijn opgetreden met betrekking tot je product(en) en/of diensten, maar ook de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig en het zou zo maar kunnen dat je je baseert op verouderde wetten en/of regels.

Hanteer jij nog geen algemene voorwaarden maar ben je er inmiddels van overtuigd dat algemene voorwaarden een goed idee zou zijn voor jouw onderneming, neem dan gerust contact op met Advies-balie. Uiteraard is het ook mogelijk, indien je al algemene voorwaarden gebruikt, deze door ons te laten controleren en/of laten updaten.
5 Opmerkingen
2021-12-27 23:42:24
Pandora Jewelry
Nike Air Force 1 Low
Moncler Outlet
Moncler
Valentino
Nike Outlet
Golden Gooses For Sale
Adidas NMD
Nike Shoes
Air Max 270
Nike Outlet
Nike Mens Shoes
Air Jordan Retro 14
Air Jordan 4
Golden Goose Sneakers
Air Jordan Retro 12
Outlet Moncler
Nike Huarache
Red Bottom Shoes
Balenciaga
Air Jordans
Jordans 2021
Moncler Outlet
Adidas NMD
Pandora Charms
Jordan Retro 5
Golden Goose Shoes
Air Jordan Shoes
Yeezy Shoes
Shoes GGDB
Pandora Charms
Balenciaga Triple S
Air Jordan 12 Retro
Soccer Cleats On Sale
Birkin Bag
Jordan 10
Pandora Canada
Air Jordan Sneakers
Air Jordan 3
Sneakers GGDB
Jordans 11
Jordan Retro 4
Nike Air Jordan
Jordan Shoes
Pandora Jewelry
Nike Shoes
Jordan 11 Low
Jordan Retro 11 Mens
Nike Shoes For Women
Yeezys
Jordan Sneakers
Red Bottom Shoes
Retro Jordan 11
Nike Outlet Shoes
Air Jordan 5
Pandora Jewelry
Air Jordan Sneakers
Louboutin shoes
Pandora Rings
Nike Air Max
Pandora Charms
Jordan 6 Rings
Moncler
Nike Shoes For Men
Nike Sale
Kyrie Shoes
Nike Outlet Store
Nike Snkrs
Kanken Backpack
Jordans 11
Golden Goose Sneakers
Air Jordan
James Harden Shoes
Ferragamo Shoes
Moncler Vest
Jordan Retro
Cheap Jordan Shoes For Women
Moncler Store
Pandora Charms
Jordan 4 Retro
Jordan 6
Adidas Yeezy Boost 350
Cheap Jordans
Jordan Win Like 96
Retro Jordans
Jordan 5s
Jordan Retro 6
Moncler Outlet Online
Jordan 8
Ferragamo
Pandora Jewelry
Nike Air Max 95
Yeezy Shoes
Air Jordan Shoes
Moncler Jackets For Women
Air Force One Shoes
Air Jordan Retro
Red Bottoms Louboutin
Air Jordan 11
Golden Goose Mid Star
Jordans 4
Jordan 1 Retro
Fitflops
Golden Goose Sale
Pandora Bracelet Charms
GGDB Sneakers
Nike Air Max 98
Pandora Rings
Air Jordan 11
Pandora Jewelry
Air Jordan 9
Jordan Retro 12
Golden Goose Outlet
New Jordans
Golden Goose
ECCO
Retro Jordans
Nike Shoes
Air Jordan
Air Max 90
Yeezy
Air Max 2018
James Harden shoes
Christian Louboutin Shoes
Jordan 11s
Fitflop Sandals Clearance
Jordan Sneakers
Jordans 13
Air Jordan 3 Retro
Nike Website
Nike Outlet Store Online Shopping
Jordan 11 Red
Yeezy
Air Jordan Retro 12
Jordan 11s
Golden Goose Outlet
2021-12-29 10:44:48
Air Jordan 13 Retro
Jordan 6s
Air Jordan 23
Wholesale Jerseys China
Nike Air Jordan
Jordan 31
Nike Shoes Canada
Nikes Shoes
Jordan 18
Nike Wholesale
Nike Metcon
Air Jordan 11 Retro
Jordans 32
Nikes Wholesale
Nike Wholesale
Nike Clearance Store
Baby Jordan
Jordan 13s
Jordan 12s
Cheap Jordan Shoes
Nike Shoes Outlet Store Online Shopping
Nike Outlet
Cheap Nikes From China
Air Jordan Retro 12
Nike Women's Shoes
Nike Running Shoes Women
Wholesale Sneakers
Pandora Jewelry
Jordan 11 Low
Nike Cyber Monday 2019
New Nikes Shoes
Off White Nike
Nike Air Max 270
Jordans 15
Nike Wholesale
Wholesale Cheap Jordans
Nike Jordan 1 Low
Red Bottoms Louboutin
Adidas NMD R1
Pandora CZ Charms
Nike Blazers
NHL Shop Canada
Jordan 35
Nike
Nike Sneakers
Jordan Shoes
Wholesale Jordans
Pandora Rings
Louboutin Shoes
Air Force Ones
Jordan 24
Nike SB Dunk
Jordan 16
Nike Outlet
Air Jordan Shoes
Custom Jerseys
Nike Shoes
Nike Air Max 270
Nike Zoom
Nike Flip Flops
Huaraches Nike
Jordan 2
Jordan 12 Retro
Jordan 21
Nike Outlet
Jordan 34
Cheap Nike Shoes
Jordan 33 Shoes
Jordans 30
Air Jordan 33
Cheap Adidas Shoes For Women
Air Force 1
Jordan 28
Nike Air Force
Nike Lunarlon
Adidas Store
Air Jordan 17
Jordan 1
Nike Outlet Online
Nike Running Shoes For Men
Nike Shoes Wholesale
Jordan 25
Nike Blazers
Wholesale Nike Shoes
Nike Outlet
Nike Shoes For Men
Cheap Jerseys Wholesale
New Jordans 2021
Air Jordan 22
Nike Sneakers For Men
Air Max 2019
Air Jordan 33 shoes
Wholesale Jordans From China Factory
Cheap Jordan Shoes
Pandora Canada
Nike Huarache
Pandora
Yeezy
Nike Air Force 1 Low
Pandora Bracelet
Nike Hyperdunk
Jordans Wholesale Suppliers
Cheap Adidas Shoes
Air Jordan Shoes
Nike Air Force 1 Low
Pandora Charms
Jordan 11
Wholesale Cheap Jordans
Air Jordan 19
Jordan Dior
Wholesale Adidas Sneakers
Jordan Retro
Adidas Outlet
Nike
Jordan 11
MLB Shop
Nike Shox Women
Christian Louboutin Shoes
Nike Air Force 1
Jordan Shoes For Kids
Jordan 27
AJ1
Yeezy Boost 350 V2
Nike Free
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Air Uptempo
Jordan retro 14
Air Max 720
Jordans 29
NFL Shop
Nike Running Shoes For Women
Jordan 4
Nike Acg
Nike Factory
Pandora Rings
Nike Shoes Sale
Adidas Yeezy Boost 350
Pandora Jewelry
Nike Air Max
Huarache Shoes
Nike Shoes Women
Custom Jerseys
Nike Zoom Pegasus
Nike Wholesale Suppliers
Lebron Shoes
Air Jordan 5 What The
Pandora Jewelry 70% off Clearance
Raptors Jersey
Air Jordan 26
Fjallraven Kanken Official Site
Adidas Shoes
Jordans 20
Nike Outlet
Nike Shoes Canada
Air Max


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu